TeamViewer dành cho Android TeamViewer dành cho Android TeamViewer dành cho Android

  • Phát hành:
  • Sử dụng: Free-miễn phí
  • Dung lượng:
  • Lượt tải: 390
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Android
Giới thiệu

Sử dụng TeamViewer để kết nối đi từ xa với Android.

Di động và linh hoạt với TeamViewer: ứng dụng Điều khiển từ xa
Dấu kiểm đen
Hỗ trợ đồng thời khách hàng và đồng nghiệp của bạn
Dấu kiểm đen
Truy cập máy tính văn phòng với tất cả tài liệu và ứng dụng được cài đặt của nó
Dấu kiểm đen
Quản trị từ xa các máy tính không giám sát (như máy chủ)
Dấu kiểm đen
Dễ dàng truyền tập tin đến và đi từ máy tính từ xa
Dấu kiểm đen
Miễn phí cho mục đích sử dụng phi thương mại: hỗ trợ gia đình và bạn bè hoặc tận hưởng truy cập từ xa vào máy tính của bạn

Ứng dụng liên quan và thay thế