Recover My Photos Recover My Photos Recover My Photos

  • Phát hành:
  • Sử dụng: Trial
  • Dung lượng: 86.8MB
  • Lượt tải: 264
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP trở lên
Giới thiệu

Có khi nào bạn lỡ tay xóa mất vài tấm ảnh tâm đắc của mình? Đừng lo, nó vẫn còn một bản lưu trong máy của bạn và sẽ được phục hồi với chương trình Recover My Photos

Digital photo recovery is easy with Recover My Photos. Follow these steps:

1. Download and install 'Recover My Photos' on your PC;

2. Connect your camera to your PC or place your compact flash, smart media or other memory card into a card reader connected to your PC;

3. Run Recover My Photos and scan your memory card or even scan your PC hard drive. Then...

Download Recover My Photos: Digital Photo Recovery Software

  • Click the "Download" button below and download "RecoverMyPhotos-Setup.exe" to your computer.
  • Run "RecoverMyPhotos-Setup.exe" and follow the on screen installation instructions.
  • NOTE: Software will only run on Windows PC's