MP4 Player MP4 Player MP4 Player

  • Phát hành:
  • Sử dụng: Trial - dùng thử
  • Dung lượng: 645 KB
  • Lượt tải: 383
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows All
Giới thiệu

Dưới đây là thông tin từ nhà cung cấp phần mềm tomabo.

Play MP4, FLV, and WebM videos!

 

 

MP4 Player is a Windows application to play MP4, FLV, and WebM video files that downloaded from video sites.

Play MP4, FLV and WebM videos that downloaded from internet.

Display video thumbnail images in playlist view.

Support zoom 0.5x/1x/2x mode, full screen mode.

Support drag-and-drop and file association.