iExplorer iExplorer iExplorer

  • Phát hành:
  • Sử dụng: trial - dùng thử
  • Dung lượng: 528kb
  • Lượt tải: 302
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows 7, 8, 10 or later
Giới thiệu

 iExplorer là phần mềm giúp bạn chuyển file một cách dể dàng từ các thiết bị iphone, ipad vào máy tính. Đây là cách kết nối linh hoạt và dể sử dụng cho người dùng yêu táo.

Các tính năng chính của iExplorer:

- Quản lý dữ liệu trên các thiết bị iOS
- Hỗ trợ  kéo và thả các tập tin từ PC vào iPhone
- Tự động sao lưu các dữ liệu
- Phục hồi dữ liệu khi jailbreak iPhone
- Sử dụng iPhone như một ổ đĩa flash

Dưới đây là cách tải và cài đặt:

Source: Macroplant LLC

Step 1:

Download iExplorer. Your download should begin automatically. Save the setup file wherever you'd like - your Downloads folder is a great spot. *Note: This will look different depending on your web browser. For Internet Explorer users, the download will appear below and ask you to click Run.

4.original

Step 2:

This is a security check. Windows wants to make sure you know where the download has come from. Our installer is signed with our name, Macroplant LLC, meaning it's a trusted source.

5.original

Step 3:

The setup wizard will walk you through the rest of the install. Just leave the options set to their defaults and click next until the installation is complete.

6.original

Ứng dụng liên quan và thay thế