Foxit Reader Foxit Reader Foxit Reader

  • Phát hành:
  • Sử dụng: Free-miễn phí
  • Dung lượng: 32M
  • Lượt tải: 234
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10
Giới thiệu

Các tính năng chính được cập nhật từ nhà sản xuất phần mềm. Tại đây các tính năng cơ bản tuy nhiên rất đầy đủ của bản miễn phí cũng có thể giúp bạn thỏa mãn sự cảm nhận về việc sử dụng để đọc các file PDF.

View, Print, and Fill