Firefox Firefox Firefox,mozilla

  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 240k
  • Lượt tải: 444
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10
Giới thiệu

Cài đặt Firefox trên Windows

Vào trang tải Firefox bằng bất cứ trình duyệt nào (vd. Microsoft Internet Explorer). Trang này sẽ tự động xác định hệ điều hành và ngôn ngữ của máy bạn, và khuyến nghị phiên bản Firefox phù hợp nhất đối với bạn. Nếu bạn muốn tải Firefox cho hệ thống hoặc ngôn ngữ khác, hãy nhấn "Hệ thống và Ngôn ngữ khác" để xem danh sách đầy đủ.

 

Tải tập tin cài đặt về máy tính. Khuyến cáo bạn nên thoát tất cả chương trình đang chạy. Nhấp đôi lên tập tin để bắt đầu trình cài đặt Firefox.

  • (Windows Vista) Nếu đang chạy Windows Vista, có thể bạn sẽ thấy cảnh báo User Account Control. Trong trường hợp này, hãy cho phép trình cài đặt chạy tiếp bằng cách nhấn Continue.

Bạn sẽ được hoan nghênh bằng một màn hình chào mừng.

 

Nhấn Tiếp tục để tiếp tục. Bạn sẽ thấy màn hình Kiểu Cài Đặt. Kiểu Chuẩn đã được chọn mặc định.


 


Lựa chọn này sẽ cài đặt Firefox theo cấu hình thông dụng nhất dành cho đa số người dùng. Để biết thêm thông tin về tùy chọn cài đặt Tùy Biến, hãy xem Custom installation of Firefox on Windows.

  • Đánh dấu chọn Dùng Firefox làm trình duyệt mặc định nếu bạn muốn dùng Firefox để mở các liên kết trong chương trình gửi thư, mở lối tắt Internet, hoặc tài liệu HTML.

Nhấn Tiếp tục.

Đến bước này, thao tác cài đặt (chép tập tin vào máy tính) sẽ bắt đầu. Quá trình này có thể sẽ mất vài phút.

Khi quá trình chép tập tin hoàn tất, bạn có thể đóng trình thuật sĩ bằng cách nhấn Hoàn thành.


Nếu ô "Chạy Firefox ngay bây giờ" được chọn, Firefox sẽ chạy ngay sau khi bạn nhấn Hoàn

Nguồn: https://www.mozilla.org/vi/firefox/desktop/