Safari cho Mac Safari cho Mac 10.0.2 Safari cho Mac

Safari cho Mac
  • Phát hành: Apple
  • Trình duyệt đẹp, mượt, và nhanh hiện nay xếp hạng trong top đầu chỉ có thể là Safari.
  • windows Version: 10.0.2
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12