Easy Disc Burner Easy Disc Burner 5.1.7.543 Easy Disc Burner

Easy Disc Burner
  • Phát hành: soft4boost
  • Easy Disc Burner hỗ trợ ghi đĩa, hỗ trợ ghi cả các loại file âm thanh, video.
  • windows Version: 5.1.7.543
  • Yêu cầu: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2003

Nero 2017 Platinum Nero 2017 Platinum 2017 Nero 2017 Platinum

Nero 2017 Platinum
  • Phát hành: Nero AG and Subsidiaries
  • Một phần mềm ghi đĩa tốt nhất hiện nay. Với nhiều tính năng hox trợ đắc lực trong việc ghi đĩa, bên cạnh đó nó còn nhiều tính năng thú vị khác.
  • windows Version: 2017
  • Yêu cầu: Windows xp/vista/7/8