Recover My Photos Recover My Photos 6.0.0.1818 Recover My Photos

Recover My Photos
 • Phát hành: GetData Software
 • Có khi nào bạn lỡ tay xóa mất vài tấm ảnh tâm đắc của mình? Đừng lo, nó vẫn còn một bản lưu trong máy của bạn và sẽ được phục hồi với chương trình Recover My Photos
 • windows Version: 6.0.0.1818
 • Yêu cầu: Windows XP trở lên

Recover My Files Recover My Files 6 Recover My Files

Recover My Files
 • Phát hành: GetData Software
 • Recover My Files rất mạnh mẽ trong việc phục hồi dữ liệu. Việc lỡ tay làm mất vài file dữ liệu quan trọng làm bạn điên đầu. Đừng lo lắng, nó chỉ nằm sâu trong máy tính của bạn, chỉ cần tải công cụ này về và với vài cái lick chuột là có thể lấy lại được hết.
 • windows Version: 6
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

BackUp Maker BackUp Maker 7.203 BackUp Maker

BackUp Maker
 • Phát hành: ASCOMP
 • Phần mềm này cho phép bạn sao lưu lại những gì cần thiết, và quan trọng trên máy tính của bạn. bên cạnh đó nó còn cho phép bạn lưu lại trên các đĩa CD.
 • windows Version: 7.203
 • Yêu cầu: Windows All