Google+ Google+ 2017 Google+

Google+
  • Phát hành: Google
  • Google+ giúp bạn kết nối Email, bạn bè khắp mọi nơi. Những vòng tròn kết nối trên mạng xã hội khổng lồ của google mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị.
  • windows Version: 2017
  • Yêu cầu: Android 2.2

Facebook Facebook Facebook

Facebook
  • Phát hành: Facebook
  • Facebook- một mạng xã hội lớn nhất hiện nay đang kết nối hàng triệu người trên khắp thế giới với nhau.
  • windows Version:
  • Yêu cầu: Android