TeamViewer for MAC OS TeamViewer for MAC OS v12.0.72647 TeamViewer

TeamViewer for MAC OS
  • Phát hành: TeamViewer GmbH
  • Càng nhiều người tin cậy TeamViewer cho hỗ trợ từ xa không có máy khách hơn bất kỳ giải pháp phần mềm nào khác.Hơn 70% dân số thế giới có thể sử dụng TeamViewer theo tiếng mẹ đẻ của họ. TeamViewer cho phép bạn làm những gì mình muốn mà không gặp bất kỳ rắc rối và lo ngại nào. Dữ liệu cá nhân, hội thoại riêng tư và họp riêng theo cách như vậy.
  • windows Version: v12.0.72647
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.8/10.9/10.10