ITunes ITunes 12.7.0.166 ITunes

ITunes
  • Phát hành: Apple
  • iTunes là một công cụ Đồng bộ nhạc, video, dữ liệu trên iPhone với PC. Bên cạnh đó đây cũng là phần mềm khá mượt để chạy các file video, nhạc và giải trí khác.
  • windows Version: 12.7.0.166
  • Yêu cầu: Windows XP trở lên

iExplorer iExplorer 4.1.1 iExplorer

iExplorer
  • Phát hành: Macroplant LLC
  • iExplorer là phần mềm giúp bạn chuyển file một cách dể dàng từ các thiết bị iphone, ipad vào máy tính. Đây là cách kết nối linh hoạt và dể sử dụng cho người dùng yêu táo.
  • windows Version: 4.1.1
  • Yêu cầu: Windows 7, 8, 10 or later