Adobe Flash Player Adobe Flash Player 24.0.0.221 Adobe Flash Player

Adobe Flash Player
  • Phát hành: Adobe Systems Incorporated
  • Adobe Flash Player là một trình cắm thiết yếu cho trình duyệt của bạn, giúp bạn xem mọi thứ từ phim đến game và ảnh động trên mạng.
  • windows Version: 24.0.0.221
  • Yêu cầu: Windows 64-bit , English , Firefox