Adept Translator Pro Adept Translator Pro 5.3.0 Adept Translator Pro

Adept Translator Pro
  • Phát hành: AdeptDICT
  • Adept Translator Pro hỗ trợ dịch từ rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây có lẽ là một từ điển đa năng nhất từ trước tới giờ.
  • windows Version: 5.3.0
  • Yêu cầu: Windows 10/8/7/Vista/XP (32-bit & 64-bit)