GO Keyboard GO Keyboard 2.2 GO Keyboard

GO Keyboard
  • Phát hành: GO Dev Team
  • Bàn phím gõ tiếng Việt tuyệt đẹp cho iPhone/iPad
  • windows Version: 2.2
  • Yêu cầu: iOS 8.0 hoặc hơn

iBlacklist for iPhone iBlacklist for iPhone iBlacklist for iPhone

iBlacklist for iPhone
  • Phát hành: iDevBR Team
  • Một phần mềm bảo vệ tốt quyền riêng tư cho máy iphone của bạn. Chặn tin nhắn trên iPhone nếu bạn không muốn làm phiền bởi những cuộc điện thoại và tin nhắn của những thuê báo khác thì chức năng chặn cuộc gọi và tin nhắn trên iOS sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong trường hợp này.
  • windows Version:
  • Yêu cầu: IOS