UniKey - Bàn phím tiếng Việt cho Windows UniKey - Bàn phím tiếng Việt cho Windows 4.2 RC4 Build 140823 UniKey

UniKey - Bàn phím tiếng Việt cho Windows
  • Phát hành: Pham Kim Long
  • UniKey là chương trình bàn phím tiếng Việt miễn phí, gọn nhẹ, dễ dùng và chạy trong tất cả bản Windows 32 bit, Windows 64 bit.
  • windows Version: 4.2 RC4 Build 140823
  • Yêu cầu: Windows All