CalendarDC CalendarDC CalendarDC

  • Phát hành:
  • Sử dụng: Free-miễn phí
  • Dung lượng: 4.5Mb
  • Lượt tải: 515
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows8/10
Giới thiệu

CalendarDC là phần mềm tạo lịch trên màn hình máy tính. Một tiện ích gọn nhẹ và vô cùng bổ ích đối với máy tính của bạn. Việc kiểm tra ngày giờ cũng như những tính năng khác hỗ trợ hơn cho việc sử dụng của bạn.

Dưới đây là những hình ảnh về CalendarDC ( Source : CalendarDC)

professional calendar CalendarDC

 

professional calendar CalendarDC

 

professional calendar CalendarDC

 

countdownt of professional calendar CalendarDC

 

weather

 

event list

 

 make note