Adept Translator Pro Adept Translator Pro Adept Translator Pro

 • Phát hành:
 • Sử dụng: Trial - dùng thử
 • Dung lượng:
 • Lượt tải: 453
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 10/8/7/Vista/XP (32-bit & 64-bit)
Giới thiệu

 

English to Vietnamese Translator (Adept Translator Pro) hỗ trợ bạn phiên bản một từ hoặc cả một đoạn văn dài từ tiếng Việt sang tiếng Anh cũng như từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách đầy đủ, nhanh chóng và chính xác và quan trọng nhất là sát nghĩa của từ.

Security Scan by virusscan.jotti.org

Security Scan by softpedia.com

How to Download and Install

 1. Click on the "Download" link (above), and choose the 'save' option. Save the file to any location on your hard drive, but be sure to remember where it is!
 2. Locate the downloaded file and double click on it.
 3. Follow the instructions within the installer to complete the installation.

How to Uninstall

 1. Open the "Start menu > Programs > Adept Translator Pro > Uninstall Adept Translator Pro".
 2. Click "Yes" button to uninstall it.

Infor from adeptdict

Ứng dụng liên quan và thay thế